Monday, 16 April 2012

Alat Domestik

Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat tradisional pada ketika itu.

Alat dan Bahan
(a) Alat : senduk                   Bahan : tempurung
(b) Alat : kukur kelapa          Bahan : besi, kayu
(c) Alat : tenggala                 Bahan : kayu

Teknik Penghasilan
teknik luakan, teknik asemble dan teknik ukir


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright© All Rights Reserved Permataseni00.blogspot.com