Monday, 16 April 2012

Kontra

Sesuatu objek yang berbeza daripada segi saiz, rupa, warna, bentuk dan sebagainya. Memberikan kesan fokus, tumpuan, unggul dan menarik.Pengenalan

1. Konta boleh diwujudkan apabila salah satu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri yang bertentangan antara satu sama lain untuk member kesan dan impak pada karya seni.
2. Kontra berkait rapat dengan penegasan, iaitu lebih tinggi kadar kontra, maka lebih jelas penegasan dalam sesuatu karya seni dan sebaliknya.

Aplikasi Kontra dalam Karya Seni

1. Kontra digunakan untuk mewujudkan kelainan bagi menukar rentak yang stereotaip ( biasa ) dalam sesuatu hasil karya seni.
2. Kontra bertujuan untuk menimbulkan kesan pertentangan dan membangkitkan suasana.
3. Sebaliknya, penggunaan unsur kontra tanpa perancangan dan terlalu beragam akan menghasilkan suasana bercelaru dan kelam-kabut. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright© All Rights Reserved Permataseni00.blogspot.com