Monday, 16 April 2012

Mengenal Kraf Tradisional

Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing2

Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis, iaitu:
(a) Alat Domestik     
(b) Alat Permainan
(c) Alat Pertahanan Diri     
(d) Batik
(e) Seni Tekat          
(f) Tembikar
(g) Seni Anyaman  
(h) Seni Ukiran Kayu

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright© All Rights Reserved Permataseni00.blogspot.com