Monday, 16 April 2012

Kesatuan

1. Sesuatu gubahan yang baik dan saling mempunyai hubung kait antara unsur seni reka dan prinsp rekaan.
2. Teratur, seragam, lengkap, sempurna dan suasana yang tenteram dan selesa. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright© All Rights Reserved Permataseni00.blogspot.com